Neiden i Sør-Varanger

Neiden-samenes levemåte gikk i oppløsning etter at Norge og Russland i 1826 delte dette området mellom seg.  Vår- og sommerboplassene ble nå norsk territorium, men høst- og vinterplassene ble liggende innenfor det russiske riket. Den norske staten ønsket fast bosetning, en norsk befolkning og et sterkt næringsliv i dette grenselandet.  Etterhvert kom det innflyttere som tok de beste plassene, og samene ble trengt unna.  Den gamle levemåten basert på jakt, fangst og fiske var ikke lenger mulig å holde ved like.  Med næringsgrunnlaget borte, gikk Neiden – samenes samfunnssystem etterhvert i oppløsning.  Østsamen som gruppe ble nesten borte.

Fra 1960-årene har det skjedd en gjenopplivning av samisk identitet i dette området, og etterhvert også en kamp for å få tilbake historiske rettigheter.  I 1997 anbefalte Samerettsutvalget at Neiden-samene skal få enerett til elvefiske og reinbeite i området.
Har ikke kjennskap til om historien har endret dette.
Men nå er i hvert fall deler av Neiden – visumfri!
Arne Franks dagbok , Russern

Flott og vårlig i byen vår.  Nå klokken 18.30 har vi 0 grader og litt vind.

Ord for dagen:   Det var først sent i livet at jeg oppdaget hvor lett det er å si:
Det vet jeg ikke.

Reklamer

Om sigranhe

Jeg er en kvinne født 1943. 2 barn og 4 barnebarn 1985, 1988, 1991 0g 2014. Skrevet blogg siden sommeren 2009. En fin fritidsaktivit. Ellers har jeg brukt mye tid på frivilligeorganisasjoner som Røde Kors og Mental Helse. Jeg skrivere om forskjellige temaer og dagsaktuelle saker.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.