Mandeerne…!

Så et nrk 2 – program i går  (lørdag) klokken 17.30 – «Fra Sverige til Himmelen» om sekten mondeerne.  Var interessant å høre disse intervjuene med sektmedlemmer – asylanter fra Irak som nå bodde i Sverige.
Mandeerne, gnostisk sekt, den eneste gnostiske religion som har overlevd fra senantikken til i dag. Mandeere finnes i Bagdad og ved elveutløpene i det sørlige Irak

Mandeerne kom opprinnelig fra Jordandalen, trolig fra samme miljø som Johannes døperen, som de ærer som sin profet, men de slo seg i de første århundrer e.Kr. ned i det nåværende Irak. De ble stort sett tolerert av muslimske herskere, men gikk tallmessig kraftig tilbake, bl.a. som følge av en koleraepidemi i 1831. I de senere årtier synes en ny mandeisk religiøs og kulturell selvbevissthet å gjøre seg gjeldende.

Læren bygger på begrepene godt og ondt, lys og mørke, ånd og materie står mot hverandre fra verdens skapelse. Menneskes frelsesmål er å la sjelen vende tilbake til den himmelske «lysverden» den engang kom fra.

En rekke ritualer står sentralt i mandeernes religiøse liv. Viktigst er dåp i rennende vann, dvs. i elver. Dåpen utføres på søndager og spesielle festdager av prester, og skjer ved tre gangers neddykning i en elv. Den kan gjentas så ofte som man ønsker. Også ved brylluper, etter barnefødsler og like før døden praktiseres dåp. Etter døden utføres riter for å lede den dødes sjel tilbake til «lysverdenen». Riten utføres av prester, mens legfolket er med som «vitner» jf. literaturen på nettet.
På det tidspunktet  programmet ble tatt opp, skulle de feire nyttår – år 2053.
Er ikke sikker på om programmet var direktesendt eller opptak.

En veldig trist og mørk søndagsformiddag med regn og noe vind. Lett å få en kjølig fornemmelse. Det meste av naturen har nå skiftet farge og noe av drakten  har allerede falt  av. Nå kan marken nye godt av bladene fra det høye.  Naturens gang hvor ingenting er forlatt til tilfeldighetene.
Temperaturen nå klokken 10.13 er 9 pluss, egentlig sommertemperaturer ennå.

Ord for dagen: Lykkelig er den som finner visdom, det menneske
som vinner god innsikt.
bibelsk sitat

Reklamer

Om sigranhe

Jeg er en kvinne født 1943. 2 barn og 4 barnebarn 1985, 1988, 1991 0g 2014. Skrevet blogg siden sommeren 2009. En fin fritidsaktivit. Ellers har jeg brukt mye tid på frivilligeorganisasjoner som Røde Kors og Mental Helse. Jeg skrivere om forskjellige temaer og dagsaktuelle saker.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.