Våre innsatte..

Leser i lokalavisa om at det skal bli bedre soning for samer.  Mandag diskuteres rapporten fra en arbeidsgruppe som skal bedre forholdene for straffedømte samer. Justisdepartementet og Kriminalomsorgen skal se nærmere på soningsforholdene for samiske innsatt. Hva innebærer denne undersøkelsen, sett i forhold til norske fanger?
Det pekes på at samiske domfelte har rett til å benytte sitt eget språk.  Videre trekkes det fram mangel generelt på kompetanse i samisk språk blant ansatte i offentlig forvaltning.
Flere av dem som arbeidsgruppa har vært i kontakt med, har påpekt at alle innsatte har krav på å kunne opprettholde sin kultur gjennom aktiviteter, diett og språk under soningen.
Det vil da i korte trekk si at – her må den domfelte som ønsker, kunne leve ut sine samiske tradisjoner.
I denne pakka tenker jeg også at dommen og innkallingen til soninga må være på samisk. Dette kan vel innebære at mange domfelte trenger tolk til å lese  dommen og innkallinga til soningen.  For det er jo ennu slik i vårt samfunn at ikke alle samer kan lese samisk. Det har Ole Henrik Magga med sine akademiske venner i sin tid sørget for. 
Språket i dag inneholder fire diftonger og utalen av disse diftongene varierer mer eller mindre etter hvilke lyder ordet består av.  
Nei kjære Norge, det finnes ikke én same i Norge som ikke behersker det offentlige norske språket. Men værre er det vel med  utlendingene? (innsatte fra andre land) Samer er vel ennu norske?
Kan tenke meg at morgendagens fengsler blir som gormetinstitusjoner med både halal- og  reinslakt. Synes den norske staten har latt seg «true».  Min forstand sier ihverfall; at er du engang fange – så er du faktisk fange og må spise det du blir servert.
Du blir behandlet med respekt, har en god seng å sove i under fredelige forhold og lærer å leve som en lovlig borger  og kanskje lærer deg et arbeid som du kan leve av som frimann – hva mer skulle du kunne forlange? 
Er selv oppvokst i samisk grend og tenker/skriver på bakgrunn av egen kunnskap.

Våren i vår lille by ble nok ikke det vi hadde forvent oss til. Det er blitt kjøligere, men det meste av snøen er borte. I dag har vi 4 – 5 varmegrader og litt vind. Dagen har øket med
19 timer 41 minutter fra vintersolverv 25. desember. Det vil da si at vi kun har knappe 4 timer med dårlig lys. (Blir jo ikke helt bekkmørkt lenger).

Dikt:  Det finnes ingen teknisk dyktighet som kan ersatte den evnen til å se og kjenne det som springer fram fra dypet av ditt hjerte.  All redskap er ubrukelig hvis vi ikke vet
 hva vi skal bruke den til.
Av munkene i new skete.

Ord for dagen:   Det er mye som blir forsent
                                 så mye raskere enn vi tro.

                                 av Kjell Weswtø

Om sigranhe

Jeg er en kvinne født 1943. 2 barn og 4 barnebarn 1985, 1988, 1991 0g 2014. Skrevet blogg siden sommeren 2009. En fin fritidsaktivit. Ellers har jeg brukt mye tid på frivilligeorganisasjoner som Røde Kors og Mental Helse. Jeg skrivere om forskjellige temaer og dagsaktuelle saker.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.