Storbombinga i Vadsø 23.08.1944

Vendepunkt i krigen.

 Til tross for  tyskernes ikkeangrepsavtale med sovjet, begynte Hitler tidlig i 1940 å planlegge angrepet på Sovjet.  Tyskerne foretok derfor store troppeoverføringer til Øst-Finnmark.  På forsommeren 1941 var tyskerne klar til angrep.  22. juni gikk de første troppene over grensa til Sør-Varanger med Murmansk som mål.  Finland medvirket på tyskernes side i angrepet.

Men tyskere hadde feilberegnet den nordrussiske naturen som gjorde at offensiven stoppet opp vinteren 41/42.  Fra da av gikk det tilbake med tyskerne.  Ved årskifte 43/44 var tyskerne på retrett ved alle fronter.

I Vadsø begynte man også å merke at noe var på gang.  Flyalarmen økte kolosalt i omfang.  Russiske fly var stadig på «besøk» over byen. Flyalarmen var en daglig hendelse nå.  Folk måtte løpe fra det de hadde i hendene og søke tilflukt i kjellere og tilfluksrom.  Det ble også sluppet et par bomber i mars -44 og mai -44, men det ble ikke gjord stor skade.

Storbombinga 23.august 1944. Livet i Vadsø gikk sin vante gang.  Så ble stillheten brutt av flydur.  Tre fly fra nord og tre fly fra øst kom i retning byen.  Flyalarmen gikk, og folk stormet til tilfluktsrommene.  ‘etter kort tid dirret lufta av flydur.  Plutselig var det entett sky av russiske fly over byen – nærmere to hundre fly.  Ikke lenge etter falt de første bombene. Jorda skalv rundt folk som satt i bomberommene.  I løpet av kort tid ble Vadsø sentrum bombet sønder og sammen.  Tre 1000 kg bomper, såkalte flyminer ble sluppet og den en landet midt i skoleplassen.  Krateret den laget var over 20 meter i diameter og flere meter dypt.  Bombinga hadde bare stått på i noen minutter, men ødeleggelsene i sentrum var katastrofale.  14 mennesker mister livet under angrepet, og blant dem var flere barn. Særlig ille gikk det ut over de som satt i kjelleren til baker Gottfred Johansen.  Bakereiet lå der Rådhuset ligger i dag.  Huset ble truffet av en bombe, og kjelleren raste sammen.  Minnestøtte over de omkomne stor på kirkegåren i Vadsø.  I tillegg til de norske var det selvsagt en hel del tyskere som omkom.

Reklamer

Om sigranhe

Jeg er en kvinne født 1943. 2 barn og 4 barnebarn 1985, 1988, 1991 0g 2014. Skrevet blogg siden sommeren 2009. En fin fritidsaktivit. Ellers har jeg brukt mye tid på frivilligeorganisasjoner som Røde Kors og Mental Helse. Jeg skrivere om forskjellige temaer og dagsaktuelle saker.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.